Dotace

Nemovitost zapsána v katastru jako RD

Maximální výše dotace 200.000 Kč

Žadatel je majitelem nemovitosti. 

Zvýhodnění10% u vybranách krajů

Na vašem č.p. nebyla v minulosti dotace již čerpána

+ 5.000 Kč příspěvek na projekt

 Maximálně 50% dotace

Zajímají Vás detaily dotace pro rodinné či bytové domy? 

Projděte si platnou zadávací dokumentaci. 

 

   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE RD

                                               

 

Nově i rekreační objekty a chaty

Podmínka pro získání dotace je trvalý pobyt v místě realizace minimálně 2 roky v době žádání dotace.