Přeskočit na obsah

Jak funguje symetrický a asymetrický střídač?

Symetrický střídač rozděluje výkon elektrárny rovnoměrně (symetricky) do všech tří fází. A to bez ohledu na to, jakou máte na konkrétních fázích aktuální spotřebu. 

Asymetrický střídač dokáže dávkovat výkon do jednotlivých fází nerovnoměrně (asymetricky). To je obrovská výhoda! 

Konkrétně to bude vypadat takto:

VÝROBA:   3 kW    |    SPOTŘEBA:   3 kW

Fáze 1:  3  kWh
Fáze 2:  0 kWh
Fáze 3:  0 kWh

Symetrický střídač

Symetrický střídač vyrobené 3 kW nedokáže směrovat jen do jedné fáze.. 

.. 1 kW použije
.. 2 kW prodá
.. 2 kW dokupí ze sítě

Proto je provoz symetrického střídače NEhospodárný.

Asymetrický střídač

Pokryje spotřebu celé domácnosti bez nutnosti dokupování elektřiny z distribuční sítě a naplno využije vyrobenou energii.