Přeskočit na obsah

Rozdělení distribučních území v ČR

Povinné úpravy elektroměrových sloupků

 

čez DISTRIBUCE a.s.

Sloupek musí vždy obsahovat dva tzv. „kříže“ neboli musí být dvoutarifní – tedy připravený k osazení elektroměru a hromadného dálkového odpínání (HDO):


1.  kříž = Elektroměr

2. kříž = HDO  (nebo alespoň příprava)

Dvířka sloupku 
– mohou být plastová nebo plechová
– pod dvířky může být další krycí plech.

Veškeré vodiče:
– musí být barevně rozlišeny v souladu s pravidly,
–  být označeny návlečkami s popisem,
– musí splňovat minimální průřezy podle hodnoty hlavního jističe.

HLINÍKOVÉ VODIČE:
– V elektroměru nesmějí být hliníkové vodiče.


OVLÁDACÍ RELÉ:
Součástí sloupku – pokud je v něm osazeno HDO – musí být i ovládací relé, které slouží ke spínání dvoutarifních spotřebičů (bojler, elektrokotel, tepelné čerpadlo…). 

– Umisťuje se pod stávající HDO na tzv. „L“ držák nebo ke stávajícím jističům. 

KRIZOVÉ HDO
Dále je třeba vyvést ve sloupku vodič označený N0 % a u střídače fotovoltaiky zapojit tzv. „krizové HDO“, které slouží k tomu, aby ČEZ mohl v případě nouze odpojit fotovoltaiku od sítě. K tomu může dojít pouze v přesně vymezených situacích specifikovaných v Energetickém zákoně (během naší praxe jsme se s takovým zásahem zatím nesetkali).

PREdistribuce, a.s.

 

Základní podmínkou jsou opět 2 kříže (elektroměr a HDO, nebo příprava na něj).

Elektroměr 
– musí být umístěn vždy na hranici pozemku. Pokud tam není, musí se přesunout.

Zásadní úpravy sloupku
resp. jeho připojení, může vyřešit pouze licencovaný pracovník společnosti PRE. 

Zákazník si tak (na rozdíl od ČEZ a EON) nemůže sjednat vlastního elektrikáře. 

Firma, která instaluje fotovoltaiku úpravy provést nesmí.

EG.D, a.s.

 

Na rozdíl od ČEZ, u EG.D v současnosti sloupek nemusí obsahovat dva tzv. „kříže“
(1. kříž = elektroměr, 2. kříž = hromadné dálkové odpínání (HDO), nebo aspoň příprava na něj). 


Pokud se instalují dva kříže, je třeba vedle hlavního jističe umístit také dva  jističe HDO. Za současných podmínek (v polovině roku 2021) to ale nutné není.

Všechny vodiče musí splňovat minimální průřezy odpovídající hodnotě hlavního jističe.

HLINÍKOVÉ VODIČE:
– V elektroměru nesmějí být hliníkové vodiče.

Veškeré vodiče:
– musí být barevně rozliušenby v souladu s pravidly
– musí být označeny návlečkami s popisky, které jsou jasně definované v připojovacích podmínkách.

– musí být povinně vyvedeny 2 čer​vené vodiče.
(U přípravy na oddělovací relé neboli převodník který nahrazuje HDO a který si posléze osadí EG.D)

Pokud dojde k výměně starého rozvaděče nebo hlavního domovního vedení, je třeba umístit elektroměrový sloupek na veřejně přístupné místo. (V minulosti elektroměry často bývaly v zádveří.) Technici EG.D upřesňují umístění sloupku i při instalaci fotovoltaiky. Instrukce bývá ve smlouvě o připojení.